Palæstina Afrika Minerydning Sydamerika Indianske kulturer Kaffe og Bananer Atlanterhavs-øer Bente Grue

Skænk kaffebønderne en tanke

Referat i Herning Folkeblad af kaffeforedraget

Højskolelærer og globetrotter Bente Grue fra Silkeborg satte forleden punktum for foredragsrækken Den eventyrlige verden. Det er Børnehaven Lærkereden, Skibbild-Nøvling Borgerforening og Skibbild-Nøvling Familieudvalgs aftenskole, der har arrangeret de velbesøgte foredrag.

 Tilbage til kaffe/banan Forsiden

kaffebuske under skyggetr?erØkologiforedrag under gudstjenesten

Økologiforedrag under gudstjenesten var en af de mange oplevelser, tilhørerne blev delagtiggjort i gennem Bente Grues fængslende Lysbilledforedrag. Hun gennemgik i ord og billeder sine oplevelser under et ophold hos de fattige økologiske kaffebønder i Mexicos bjerge, hvor de under utrolig arbejdsomhed, nøjsomhed og med primitive hjælpemidler skaffer til livets ophold ved at dyrke jorden på urskovens præmisser. Kaffebønderne bygger selv deres huse og fremstiller selv byggematerialet. De avler også selv de fleste af deres fødevarer, som hovedsagelig består af grøntsager. Bønderne hjælper hinanden meget i det daglige arbejde.

Modstand fra plantageejerne

De økologiske bønder har mødt megen modstand, især fra ejerne af kaffeplantagerne, men har nu dannet deres egne kooperativer - en slags andelsbevægelse - hvorigennem også salget af deres produkter foregår. Den økologiske kaffe dyrkes for en stor del op ad bjergsiderne fra cirka 600 til 1800 meters højde. Dyrkningen er meget arbejdskrævende, idet der på grund af voldsomme regnskyl hele tiden skal sørges for, at muldjorden ikke skylles ned ad bjergsiden. Derfor må de grave grøfter og plante bindeafgrøder, som for eksempel citrongræs. Af citrongræsset fremstiller bønderne the, der især bliver solgt til Japan.

Luger og beskærer i stedet for at sprøjte

Kaffebusken har det bedst i skygge og med et jorddække af grønne planter. Det er derfor vigtigt ikke at sprøjte, men i stedet luge og beskære. Derved holdes fugten i jorden og sikrer en bedre avl. Kaffen bliver plukket af i flere omgange, da bønnerne altid bliver uens modne. Efter plukningen bliver kaffebønnerne lagt i blød for at få frugtkødet løsnet. Herefter skal bønnerne tørres, renses og fyldes i sække på 60 kilo.

Går i to timer med sækkene på ryggen Kaffes?kke

Kaffesækkene bliver båret på ryggen ned ad bjergsiden til kafferisteriet, og vandreturen kan til tider tage to til tre timer. Den færdige kaffe sorteres i tre kvaliteter, der bliver solgt i henholdsvis Europa, USA og lokalt. Prisen på de færdige bønner er cirka 20 kroner kiloet. Det giver de producerende kaffebønder et udkomme på sultegrænsen, men de bliver stadig dygtigere til at udnytte den frodige naturs muligheder. For eksempel har de konstateret, at banantræer er særdeles gode skyggetræer, såvel for kaffebusken som for muldjorden. Samtidig giver deres frugter et godt kosttilskud og måske endda mulighed for yderligere salg.

Økologiforedrag under gudstjenesten

Samfundet i landsbyerne er bygget op omkring den grundtanke, at alting er levende og skal passes med omsorg og kærlighed - en rest af gamle indianske leveregler. Derfor er det også helt naturligt at give gæster med interesse for at dyrke og bevare naturen lov til at fortælle om deres interesse og viden under gudstjenesten, hvor alle i forvejen er samlede. Alt arbejde er håndarbejde og foregår med hakke og skovl. Man gøder kun med kompost, fremstillet i landsbyen. Kaffebønderne er meget opmærksomme på, at den frodige jungle hurtigt bliver til ørken, hvis jorden dyrkes forkert. Derfor sker al dyrkning på naturens betingelser - nok en tanke, der er værd at skele til i Vesteuropa.

Fester og majsøl i forsamlingshuset

De små landsbysamfund lever i et tæt fællesskab. De har blandt andet forsamlingshuse, hvor de arrangerer lokalt teater, og hvor man fester og mødes for at drikke majsøl. Forsamlingshuset bliver passet af en kreds af beboere og betragtes som fælleseje. I det forsamlingshus, Bente Grue besøgte, stod der således på væggen "Dette hus er dit! - Pas på det og respekter det!".
Undervisningen etableres privat og foregår meget med tegninger af arbejdsprocesserne og oplæring i praktiske færdigheder, som for eksempel kunsten at dyrke økologisk. Der er kun få, der kan læse og skrive, men de kan deres job i dagligdagen.

Max Havelaar garanti-ordningen

I 1994 blev Max Havelaar Fonden stiftet i Danmark. Fonden er en organisation, hvis opgave blandt andet er at sikre en rimelig pris til avlerne af de økologiske kaffebønner og derved højne levestandarden for de fattige bønder.

 Tilbage til kaffe/banan Forsiden Top
 Foredragsliste til print (pdf 268k)


Foredragsholder Bente GrueEwaldsvej 188600 Silkeborg31 51 42 33foredrag@bentegrue.dk
Kaffesække

Forsiden
Om Bente Grue
Foredragsliste til print
(pdf 268k)

Rejseforedrag:

Afrika før og nu
Minerydning i Angola
Zambi Zanga
Kongeriget N'gola
Min farmor i Sydafrika

Kaffe og bananer
Øko-kaffe i Mexico
Øko-bananer Costa Rica
Bæredygtig handel

Palæstina
Det andet Palæstina
Krig og fred i Palæstina
Beduiner i Negevørkenen

Atlanterhavs-øer
Færøerne i helikopter
Gran Canaria

Sydamerika

Natur- og kultur
Andesbjergene i Peru
Amazonjunglen
Ecuador
Galapagos-øerne
Eksotiske frugter

Historiske rejser i Peru
Store indianske kulturer
Incariget
Helligtrekongersfesten

Dagligliv i Sydamerika
En indianerkvinde
Børneliv i Peru
Minearbejdere i Bolivia
Migration
Plantefarvning